SIXT SENSE METHODE GEDRAGSBEGELEIDER HONDEN

Waarom deze nieuwe opleiding?

De reguliere opleidingen bieden momenteel, mijns inziens, niet voldoende diepgang in de ontwikkeling van probleemgedrag.

Daarnaast ontbreekt de holistische kijk in het ontstaan van probleemgedragingen bij honden. 

Dit is zoals ik mijn opleidingen heb ervaren. Er ontbrak iets voor mijn gevoel.

 

Na de ontwikkeling van de Sixt Sense Methode is er voor mij als gedragstherapeute veel verandert. 

Door de Sixt Sense Methode ben ik alles in een breder perspectief gaan zien.

Deze unieke methode is dan ook zeer zeker toe te passen bij het oplossen van gedragsproblemen bij honden. Omdat dit een unieke manier van werken is en er geen opleiding is voor de Sixt Sense Methode, heb ik de opleiding tot Sixt Sense Methode Gedragsbegeleider ontwikkelt.

Sixt staat voor Sensitive Intuïtive Xploring Training.

 

MODULES

De opleiding tot Sixt Sense Methode Gedragsbegeleider voor honden is een opleiding van in totaal 2,5 jaar. 

 

Deze cursus omvat een vijftal modules en wordt klassikaal gegeven op vrijdag van 10.15 uur tot circa 16.15 uur. De groep is niet groter dan maximaal 15 leerlingen, zodat er voor iedereen optimale aandacht zal zijn.

Daarnaast wordt er ook een weekend georganiseerd waarbij  het gedrag van wolven geobserveerd zal gaan worden en waaraan ook een interpretatie wordt gekoppeld. Dit weekend is van vrijdag tot en met zondag.

Dit weekend is optioneel en is geen verplicht onderdeel van de cursus.

 

Elke module wordt afgesloten met een deel-examen.

Bij het behalen van een voldoende krijgt u een certificaat.

Bij het behalen van alle vijf de modules heeft u het recht op een diploma tot Sixt Sense Methode Gedragsbegeleider voor honden. U kunt zich hiermee dan aansluiten bij Dog & Human Support.

 

29 mei 2020 start de eerste lesdag van de vooropleiding.

Deze vooropleiding bestaat uit 4 lesdagen (29 mei, 5 juni, 19 juni en 26 juni) en omvat navolgende modules:

* Introductiedag Sixt Sense Methode (1 dag)

* Reiki I toepassen bij mens en dier (1 dag)

* Intuïtieve communicatie met dieren(2 dagen)

Indien u deze cursussen reeds heeft gevolgd, is het mogelijk hiervoor vrijstelling te krijgen.

Kosten voor deze vooropleiding bedraagt € 595,- (incl. btw/ lunch en versnaperingen/ cursusmateriaal/ examen/ certificaat)

 

Vrijdag 28 augustus 2020 start de cursus.

De gehele opleiding duurt 2,5 jaar. (Schoolvakanties vrij).

 

De cursus omvat navolgende modules:

 

Module 1) 

* Leerprincipes 

In deze 3 lessen leer je wat we verstaan onder de leerprincipes. Welke vormen zijn er?

Hoe werkt dat bij honden?

Hoe pas je deze leerprincipes toe? 

Daarnaast het leren herkennen van de leerprincipes.

* Hoe leert een hond 

Gedurende 4 dagen ga je aan de slag met honden en leer je te kijken naar hoe een hond leert. Welke verbanden legt de hond? Hoe komt dat? Waarom is dat per hond verschillend? Waarom werkt het één wel bij de hond en bij een andere hond niet? Hoe werkt het brein?

Theorie en praktijk wisselen elkaar af, zodat je meer inzicht gaat verkrijgen in hoe een hond leert.

* Trainingstechnieken

Dit onderdeel bestaat uit 4 dagen waarin praktijk en theorie elkaar ook weer zullen afwisselen.

Welke trainingstechnieken zijn er en hoe pas je deze toe? Wat voor impact heeft een trainingstechniek? Waar let je op als je kiest voor een bepaalde trainingstechniek? 

Wat verstaat men onder positieve en negatieve bekrachtiging of correctie? Hoe pas je dat toe?

* Observatie en interpretatie (weekend)

Dit weekend gaan we een bezoek brengen aan het wolvenpark van Werner Freud te Merzig. 

We verzamelen op vrijdagochtend bij de praktijk en rijden gezamenlijk naar het hotel.

Vrijdag en zaterdag bezoeken we het wolvenpark. Je gaat observeren en gedrag interpreteren.

Onze honden staan nog steeds dicht bij de wolf. Door een roedel te observeren en gedrag te interpreteren leer je heel veel. Hierbij leer je ook holistisch te kijken.

Zondag is de terugreis.

Het verblijf is op een 2-persoonskamer op basis van logies en ontbijt.

Kosten voor dit onderdeel bedraagt €695,- *(onder voorbehoud van prijswijziging van het verblijf en aantal personen). Dit zit dus NIET inbegrepen bij de prijs van Module 1, maar komt daar nog bij.

Dit is geen verplicht onderdeel van deze module, maar geeft wel meerwaarde aan het opdoen van kennis.

* Gedragsherkenning

Het herkennen van gedrag staat hierbij centraal. Dit onderdeel bestaat uit 5 lesdagen.

We gaan het hebben over de signalen die afgegeven worden door honden. Wat wil een verandering in gedrag ons vertellen? Wat geven de signalen aan? Wat gebeurd er van binnen bij de hond?

Daarnaast gaan we ook leren hoe we verder kunnen kijken naar de kleinere signalen die worden afgegeven. Waar dien je op te letten? Leren hoe je je intuïtie hierin kan gaan gebruiken door niet alleen te kijken, maar ook door te voelen.

Theorie en praktijk wisselen ook hier elkaar af.

*  Socialisatie en gedrag

Maak kennis met wat socialisatie nu eigenlijk precies wil zeggen en wat het betekent voor een pup. Wat komt er bij een goede socialisatie kijken? Waaruit bestaat een goede socialisatie. Wat is de impact op een pup? Wat is het belang van socialisatie voor de ontwikkeling in gedrag? Hoe verwerk je socialisatie in de verschillende levensfasen van een pup?

Beleef ook fysiek mee wat een socialisatie kan doen met een pup.

In deze 3 dagen leer je te ervaren wat socialisatie nu eigenlijk precies inhoud.

* Examen Module 1

Kosten Module 1 (exclusief weekend) bedraagt €1195,-*

 

Module 2)

* Bewegingsleer

Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Bij deze lessen hoort ook een zaterdag of zondag waarbij we een show gaan bezoeken om zo naar de verschillende gang-werken te gaan kijken bij diverse rassen. 

Je leert hoe je aan een beweging kan zien of daaruit voortvloeiend ook een lichamelijke klacht aan ten grondslag kan liggen.

De gevolgen van verkeerde bewegingen en invloed op gedrag.

Dit onderdeel bestaat uit 4 dagen (incl. bezoek show).

* Psychologie van een hond

In deze 3 lessen nemen we een kijkje in hoe de psychologie werkt bij de hond.

Wat kan er mis gaan in het brein van de hond en welke gevolgen heeft dat?

Invloed op gedrag ten gevolge van psychische problemen bij een hond. En de mogelijkheden om dat te behandelen.

* Oorzaken en gevolg gedragsveranderingen

We gaan hierbij in welke oorzaken een gevolg kunnen hebben op gedragsveranderingen. Invloed van omgevingsfactoren. Maar ook invloed van karaktereigenschappen en ontwikkeling in de groeifasen. 

Dit bestaat uit theoretische lessen gedurende 1 dag.

* Ziektebeelden en gedrag / Gezondheid

Welke ziektebeelden zijn er en wat kan het van invloed hebben op gedrag. Welke verbanden zijn er tussen de ziekte en het karakter van de hond? Welke onderliggende boodschap zit er in het ziektebeeld verborgen? Welke mogelijkheden zijn er ter beschikking om ziektebeelden op te sporen? 

Dit onderdeel omvat 3 dagen theorie.

* Examen Module 2

Kosten module 2 bedraagt €905,-*

 

Module 3)

*  Probleemanalyse

Hoe breng je problemen in kaart? Hoe leg je dit uit aan een eigenaar?

Waar dien je rekening mee te houden als je een probleemanalyse in kaart brengt? Hoe draagt dit bij tot je doelstelling?

Hier besteden we 1 lesdag aan.

* Therapiemethoden

Welke therapiemethoden zijn er en wanneer pas je wat toe?

Wanneer kies je voor een bepaalde therapiemethode? Waar dien je op te letten bij de keuzebepaling van een bepaalde methode?

Hoe pas je het toe?

Dit onderdeel omvat 2 lesdagen.

* Behandelingsvormen

Welke keuze in behandelingsvormen zijn er?

Wat past het beste bij een bepaald probleemgedrag?

Hoe kom je tot je keuze?

Dit omvat 2 lesdagen waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.

* Therapeutische middelen

Welke therapeutische hulpmiddelen zijn er?

Hoe pas je deze toe?

En hoe kies je het juiste hulpmiddel? 

Wat past het beste bij een bepaalde karaktereigenschap? Bij welk gedrag past het juiste middel?

Hier besteden we 2 lesdagen aan.

* Bach Bloesem

Bach Bloesem is eigenlijk voor iedereen die met dieren werkt onmisbaar. Bach Bloesem heeft een positieve werking op zowel lichaam als geest van een dier. Je leert in deze 5 lessen hoe je Bach bloesem kunt toepassen en hoe je het samen kan stellen. Praktijk en theorie wisselen elkaar hierbij ook af. Je leert alle bloesems herkennen en daarbij hun werking op zowel lichaam als geest.

* Reiki II

Bij deze les ontvang je de inwijding tot Reiki II. Onmisbaar als je de Sixt Sense Methode wil gaan doceren aan anderen. Het is belangrijk dat je leert om op afstand rust te brengen indien dat nodig blijkt te zijn. Maar ook tijdens het trainen kan dit helpen om rust over te brengen.

Je leert de symbolen behorende bij Reiki I en II.

Een verrijking voor jezelf en een helpende hand voor anderen.

* Examen Module 3

Kosten module 3 bedraagt € 795,-*

 

Module 4)

* Behandelingsplan opstellen

Hoe stel je een behandelingsplan op en waaruit bestaat dat?

Hoe breng je het over op de eigenaar?

Hoe bereik je jouw doelstelling?

Deze dag staat in het teken van het opmaken van een behandelingsplan. Je leert door middel van je onderzoek naar de motivatie en de aangeleerde trainingsmethoden hoe je dat samen uitwerkt tot een behandelingsplan.

Gedurende 2 lesdagen houden we onszelf hiermee bezig ook aan de hand van een aantal casussen.

* Trainingstechnieken

Welke trainingstechnieken zijn er en hoe pas je het toe. Hoe train je met dieren die een beperking hebben (doof of blind zijn). Hoe train je met een eigenaar die een beperking heeft (blind, doof, geen stem, rolstoel).

Theorie en praktijk wisselen elkaar af in deze  4 dagen dat we hiermee aan de slag zullen gaan.

* Examen Module 4

Kosten module 4 bedraagt € 525,-

 

Module 5)

* Dieren energetisch behandelen

Hoe behandel je een dier energetisch? Wat heb je daarvoor nodig? De hulpmiddelen die je kunt inzetten bij energetische behandeling komen aan bod. Hoe maak je een bodyscan. Hoe werkt een healing?

Gedurende deze dag gaan we ons bezig houden met de werking van energetische behandeling en healing.

* Gebruik maken van intentie

Hoe kan je je intentie gebruiken bij een healing en bij een energetische behandeling? Hoe werkt dat met Reiki samen? Hoe leer je je intentie goed te gebruiken? Toepassing van intentie tijdens je training. 

Gedurende deze 3 dagen gaan we ons bezig houden met intentie leren doorgeven. Het lijkt zo gemakkelijk, maar intentie voor de volle 100% doorgeven is in de praktijk toch erg lastig. Vandaar dat theorie en praktijk elkaar afwisselen.

* Ontspanningsoefeningen aanleren

Hoe leer je jezelf en anderen een ontspanningsoefening aan? Waar dien je op te letten? Hoe herken je ontspanning? Ontspanningsoefeningen toepassen bij dieren. Ontspanningsoefening toepassen tijdens het volgen aan de lijn. De valkuilen en hoe leer je deze herkennen? Hoe ga je daarmee om?

Dit onderdeel omvat 3 lesdagen waarbij theorie en praktijk elkaar ook weer zullen afwisselen.

* Communicatie

Communicatie doen we op verschillende manieren. Daarnaast kan communicatie bewust en onbewust plaats vinden. In dit vakgebied hebben we op verschillende manieren te maken met communicatie. We hebben communicatie nodig om met de eigenaar van de hond in contact te treden. Maar ook om te kunnen communiceren met het dier. Welke manier gebruik je wanneer? Leer bewust om te leren gaan met je communicatie.

Praktijk en theorie zullen ook hierbij aan bod komen gedurende deze 4 dagen.

* Mindfulness

Wat is mindfulness? Hoe breng je dat in je training tot uiting? Waarom is mindfulness zo belangrijk?

Welke toepassingen zijn er? Wanneer gebruik je de toepassingen?

Mindfulness is ook een manier van in het leven staan. Leven in het hier en nu. Dit maakt het leven een stuk aangenamer doordat er minder zorgen zullen zijn. Minder zorgen is minder stress.

Kan je een hond ook mindfulness aanleren? 

Deze dag leer je hoe het is om eens mindful aan de slag te gaan met alles om je heen. Ervaar hoe het is om hieraan toe te geven.

* Sixt Sense Methode

Dit omvat het grootste gedeelte van deze module en bestaat uit 8 lessen.

Je leert alles omtrent de Sixt Sense Methode en ook de gedachten die er achter aan ten grondslag liggen. Hoe is de Sixt Sense Methode tot stand gekomen en waarom zou iedere baas hond combinatie deze methode eigen moeten maken?

Wat voegt het toe in de onderlinge relatie van baas-hond? 

* Praktijk

We gaan al het geleerde in de praktijk brengen. Je krijgt een aantal casus-opdrachten waarmee je aan de slag gaat. Zowel in groepsverband als individueel. Je krijgt 1 praktijkopdracht die mee gaat tellen in je examenbeoordeling. 

Deze praktijk omvat 4 dagen waarbij theorie en praktijk elkaar zullen afwisselen. Ook gaan we hierbij een aantal lessen herhalen ter voorbereiding op het examen.

* Gedragsbegeleiding

Wat is gedragsbegeleiding en hoe gaat het in zijn werking? Wat komt er bij kijken? Hoe ga je je administratie bijhouden? Hoe stel je een rapportage op? 

Ook hierbij komt weer een praktijkopdracht die mee gaat tellen als examenonderdeel tijdens deze 3 dagen.

* Registraties 

Hoe registreer je de gegevens van een persoon en een dier en welke formulieren heb je daarbij nodig? Waar dien je rekening mee te houden?

Hoe ga je om met bescherming van de gegevens?

Deze dag staat in het teken van registratie op diverse vlakken.

* Examen Module 5

* Examen Module 1 t/m Module 5 Sixt Sense Methode Gedragsbegeleider

Kosten module 5 excl. eind-examen bedraagt €1495,-*

Kosten module 5 incl. eind-examen bedraagt €1600,-*

 

* Prijzen zijn incl. 21% btw, lunch, versnaperingen, lesmateriaal, examen en certificaat bij voldoende               resultaat.

 * Aanmelden voor alle modules tegelijkertijd geldt een korting van 10% op het totale cursusbedrag (excl.       weekend excursie). 

* Betaling kan ook plaats vinden in maandelijkse termijnen gedurende de opleiding.

* U kunt de modules ook los van elkaar volgen, uitgezonderd module 5.

   Module 5 is alleen te volgen als u de voorgaande modules succesvol heeft afgerond.

 

Thuisstudie bedraagt circa 6-8 uur per week.

Tussen de modules en het examen krijg je nog twee tot drie weken de tijd, zodat je jezelf goed kan voorbereiden op het examen.

 

Voorwaarden voor deelname aan deze cursus:

Minimaal MBO-niveau

Minimaal 18 jaar

 

Voor meer informatie neem gerust contact op.