Socialisatiecursussen

Socialisatiecursussen zijn gehoorzaamheidscursussen waarbij in kleine groepjes, van maximaal 4 honden, wordt getraind op diverse locaties.

Te denken valt hierbij aan locaties zoals; op de markt, winkelcentrum, tuincentrum, station, bos, veld.

 

 

Het grote voordeel van zo'n klein groepje is dat zowel de eigenaar als de hond de optimale aandacht kunnen krijgen. Daarbij leert de hond te gehoorzamen in allerlei situaties.

Veel honden leren contextgebonden (situatiegebonden). Dit uit zich dan, bij veel honden, in het feit dat ze op het trainingsveld heel goed kunnen gehoorzamen, maar buiten het trainingsveld lijkt het alsof ze niets geleerd hebben.

 

Door op verschillende locaties te gaan trainen, met diverse afleidende prikkels, leert de hond te gehoorzamen in allerlei situaties en onder allerlei omstandigheden.

Daarnaast is het grote voordeel dat je direct in kunt grijpen in een bepaalde situatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hond die schrikt van een draai-orgel wat begint te spelen op straat.

Hierbij kun je direct ingrijpen en de baas en hond aanleren wat te doen in zo'n situatie, zodat direct gewenst gedrag aangeleerd kan worden. Dit kan gedragsproblemen voorkomen op latere leeftijd.

 

Vandaar ook de naam socialisatiecursus, omdat de honden leren te socialiseren met alles wat ze in hun leefomgeving mee kunnen maken en leren hoe daar mee om te gaan op een passende wijze.

 

De socialisatiecursus verloopt in 3 etappes:

* Basis socialisatiecursus

* Vervolg socialisatiecursus

* Gevorderden socialisatiecursus

 

Deze cursus is geschikt voor pups vanaf 8 weken evenals voor jong volwassen honden.

De cursus omvat 10 lessen en wordt afgesloten met een examen.

De cursussen worden regelmatig opgestart zodat u altijd in kunt stromen.

Voor inschrijvingen of informatie neemt u contact met mij op via het contactformulier.