Reiki & Energetische behandeling 

 

Reiki bij mens en dier

Reiki is heden ten dage bekend bij de meeste mensen en wordt steeds meer in de Westerse cultuur geaccepteerd als behandelwijze.

 

Reiki stimuleert het zelf-genezingsvermogen, herstelt de balans tussen lichaam en geest en versterkt de werking van het immuunsysteem.

Reiki wordt zowel bij mensen als bij dieren toegepast.

 

 

Ik pas Reiki bij dieren toe bij bijvoorbeeld; verwondingen, kneuzingen, breuken, vermoeidheid, hoofdpijn, niet lekker in de vel zitten, darmklachten, pijn, gewrichtsklachten, grote onrust, spanningen, gedragsproblemen,etc.

In de praktijk is gebleken dat verwondingen veel sneller genezen en dat de klachten sneller afnemen.

 

Bij de Reiki die ik toepas bij mensen en kinderen, kan men denken aan: kneuzingen, verwondingen, slaapproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, pijnklachten, darmklachten, gewrichtsklachten, spanningen, problemen in de overgang, etc.

In de praktijk is gebleken dat men zich beter kan ontspannen en dat pijnklachten sneller afnemen. Ook is een sneller herstel van het lichaam mogelijk gebleken door behandeling met Reiki.

 

Echter is Reiki ook toe te passen bij dieren die gedragsproblemen vertonen. Te denken valt bijvoorbeeld aan honden die hyperactief zijn of uitvallen naar andere honden of honden die uit frustratie bijten. Door de combinatie van Reiki en Intuïtieve communicatie kan er tot een oplossing worden gekomen en kan het gedragsprobleem onder controle komen te staan. In de praktijk zijn hier al vele mooie voorbeelden uit voortgekomen.

Uiteraard geldt dit ook voor kinderen of mensen die hinder ondervinden van bepaalde gedragingen en daar geen uitweg voor kunnen vinden.

 

Hoeveel behandelingen er nodig zijn is per individu verschillend en wordt daarom ook met u besproken bij de eerste behandeling.  Dit kan ook variëren va bv 3-4 dagen achter elkaar tot éénmalig of tot een paar weken met een wekelijkse sessie. Maar dat is dus afhankelijk van het individu en de klacht.

 

 

Energetische therapie bij dieren

Energetische therapie valt onder de paranormale geneeswijze. 

Het werken met energie is werken met krachten uit de natuur.

De verschillende vormen van energetische behandelingen die ik toepas zijn: Reiki, Magnetisme, Chakrabehandeling, Therapeutic Touch en Healing.

Welke therapiemethode wordt toegepast hangt af van welke methode het beste aansluit bij uw dier of bij uzelf en de klachten die men heeft of ervaart.

  

Bij beide behandelingsvormen benader ik dier en mens op een holistische wijze.

Niet alleen de symptomen worden dus behandelt, maar het geheel wordt weer in balans gebracht.

Uiteraard kan dit ook samengaan met de reguliere behandelingen die een dier of persoon reeds verkrijgt.

 

Belangrijk uitgangspunt voor mij hierbij is dat het welzijn van mens en dier voorop dient te staan, en ten alle tijde realistisch moet worden gekeken naar het probleem.

Bij twijfel wordt er altijd contact gezocht met een dierenarts, specialist, huisarts of (dieren)fysiotherapeut.