Gedragsbegeleiding bij honden met gedragsproblemen

Van kinds af aan ben ik al bezig met honden en hun gedrag.

De passie voor honden heeft er toe bijgedragen dat ik mezelf ben gaan verdiepen in het wezen "hond".

Hiervoor heb ik eerst de opleiding tot instructeur gevolgd en daarna de opleiding tot gedragstherapeut voor probleemhonden.

Daarnaast neem ik ook deel aan diverse workshops en lezingen, om nog meer kennis op te doen en om informatie te verkrijgen vanuit diverse invalshoeken.

 

De reden waarom ik met gedragsbegeleiding ben begonnen, is om te voorkomen dat een hond onnodig in het asiel beland, omdat een eigenaar niet goed weet hoe om te gaan met bepaalde gedragingen van de hond.

Deze gedragingen kunnen door de eigenaar gezien worden als probleemgedrag, en daarom kan men besluiten om afstand te moeten nemen van de hond.

Om dit dus te voorkomen kan men terecht bij Dog & Human Support, zodat er optimale begeleiding kan plaatsvinden om het probleemgedrag, wat de eigenaars ervaren, te verhelpen of te doen verminderen.

 

Men kan hierbij denken aan gedragingen zoal: agressief gedrag naar mensen of andere dieren, niet alleen kunnen zijn, vernielen, onzindelijkheid, angst, ongehoorzaamheid, enzovoorts.

 

Mijn uitgangspunt bij de gedragsbegeleiding is te handelen vanuit "a friendship based approach".

Dat wil zeggen dat ik op een vriendschappelijke manier met de hond om ga, met alle respect voor het wezen hond.

Op die manier ga ik samen werken met de hond, om het uiteindelijke doel te kunnen bereiken.

Ik maak dan ook geen gebruik van slipkettingen, stroombanden en andere dieronvriendelijke hulpmiddelen.

Alles gebeurd met respect voor het wezen hond.

 

Door wederzijds respect en vertrouwen op te bouwen bij de hond, krijg je vanzelf je status als begeleider van je hond.

Daarbij werk ik ook vanuit een holistische werkwijze, waarbij ik mezelf niet alleen focus op het probleemgedrag van de hond, maar ook op zijn leefomgeving, zijn gezondheid en zijn welzijn.

Er wordt dus gekeken naar het totaalbeeld van de hond en zijn omgeving.

 

Aan de hand van het intakegesprek en het invullen van de vragenformulieren (anamnese) wordt er een begeleidingsplan opgesteld om het probleemgedrag van de hond te verhelpen of onder controle te krijgen.

Iedere hond zie ik als individu en iedere situatie is uniek.

Daarom is er ook geen enkel begeleidingsplan gelijk voor een soortgelijk probleemgedrag.

Dit wordt per hond en per situatie bekeken en opgesteld.

Omdat de meeste probleemgedragingen in of rondom de thuissituatie plaats vindt, zal de begeleiding daarom ook vanuit de thuissituatie plaats vinden.

Dit hangt uiteraard mede af van het probleemgedrag van uw hond en zal in samenspraak met u worden besproken.

 

Om het voor iedereen toegankelijk te maken, heb ik er bewust voor gekozen om de prijzen laag te houden.

Dit om mijn doelstelling te kunnen bewerkstelligen.

Namelijk dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn en dat er minder honden in het asiel belanden.