Reading

Een Reading kan worden toegepast bij zowel mensen als dieren.

Dit kan zowel "live", wat wil zeggen in aanwezigheid van de persoon in kwestie of (huis)dier, als ook aan de hand van een foto en vragen via mail.

 

 

 

 

 

 

 

Bij overleden mensen of dieren kan een Reading bij dragen aan een stukje rouwverwerking. Als men rondloopt met vragen loopt men vast in de rouwverwerking en kan men vaak niet verder. Een Reading kan dan zeker uitkomst bieden. Door middel van een Reading kan men antwoord verkrijgen op de vragen waar men al zo lang mee rond loopt. Dit geeft rust en zorgt er voor dat de rouwverwerking plaats kan vinden.

Onder het submenu stervensbegeleiding en rouwverwerking kunt u daarover meer informatie vinden.

 

Ook kan een Reading uitkomst bieden als een dier of persoon bepaald gedrag vertoont, waar u verder geen raad mee weet.

Een Reading kan dan duidelijkheid en inzicht geven in wat er in de persoon of (huis)dier omgaat.

 

Reading biedt de mogelijkheid om met de persoon in kwestie ofhet dier in gesprek te gaan over waarom men bepaald gedrag vertoont bijvoorbeeld.

Er kan dan besproken worden welke oplossing het beste toepasbaar zou zijn.

 

 

Tijdens een reading kan er ook healing plaats vinden , waardoor men rust krijgt en men ook op andere gedachten kan worden gebracht. Bijvoorbeeld wat men kan doen in bepaalde situaties.

Uiteraard hangt het af van de situatie en hoeft een reading niet altijd uitkomst te bieden.

Maar het kan wel een goede aanvulling zijn op, en aanwijzingen geven voor, de eventuele begeleiding welke daarna ingezet kan gaan worden.

 

Uiteraard hoeft er niet altijd een aanleiding te zijn voor een reading, maar wil men gewoon weten wat er in hun dier of naasten mede-mens omgaat. Dat is natuurlijk ook mogelijk.

Ook als men zelf in het leven vast loopt kan men een Reading laten uitvoeren, waar men antwoorden gaat verkrijgen over zichzelf.

 

Van de reading maak ik ook een schriftelijk verslag, zodat men dit altijd nog terug kan lezen.

Iedereen krijgt bij mij de volle en professionele aandacht die nodig is.

Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen en dieren te helpen, wat door middel van een reading ook goed mogelijk is.