Kindercoaching 

 Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, dan willen ouders daar vaak iets aan doen. Helaas lukt het niet altijd om dat zelf te kunnen en is er een steuntje in de rug nodig.

Kindercoaching is spelenderwijs en oplossingsgericht hulp bieden aan een kind.

Door middel van kindercoaching leert het kind zijn eigen krachten en kwaliteiten te ontdekken. 

 

Ik werk kindgericht aan de hulpvraag. De focus ligt bij de behoeften van het kind.

Er wordt gewerkt aan het doel wat uw kind wil bereiken, uiteraard in samenspraak met de ouder(s)/ verzorger(s).

Hierbij ga ik holistisch te werk en kijk dus niet alleen naar de problemen waarmee het kind geconfronteerd wordt, maar ook naar de omgeving, het welzijn en de gezondheid van het kind.

 

Kindercoaching is geschikt voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij:  het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, concentratie, ontspanning, angst, pesten, verdriet, scheiding, gedragsproblemen, verbeteren van sociale vaardigheden, omgaan met hoog-sensitief zijn, omgaan met emoties, slaapproblemen, ADHD, ADD, huiswerkplanning, enzovoorts.

 

De verschillende technieken die ik toepas bij de kindercoaching zijn o.a.: ontspanningstechnieken, speltechnieken, communicatietechnieken en spiegelen met een hond.

 

De techniek spiegelen met een hond is vrij uniek.

Ik werk samen met één van mijn eigen honden die daar uitermate voor geschikt is.

Als het ware werkt de hond als een soort 'spiegel' voor het kind.

Een hond laat als het ware zien hoe het kind zich daadwerkelijk voelt en wat het kind met zijn lichaamstaal aangeeft.

De hond reageert op alles wat het kind aan hem laat zien.

Het effect van het gedrag van het kind wordt ervaren aan de hand van de reactie van de hond.

 

Door een kind bewust te maken van zijn eigen lichaamstaal en de manier van communiceren, kan het kind ook leren om op andere manieren te gaan communiceren. De hond zal op de verschillende manieren reageren, waardoor het kind leert ontdekken welke manier van communiceren gewenst is.

Dit gebeurd aan de hand van simpele oefeningen en spelletjes samen met de hond.

 

Als een kind angst heeft voor honden, kan kindercoaching met een hond worden ingezet om deze angst te overwinnen.

Dit wordt uiteraard zeer geleidelijk aan opgebouwd.

Er wordt voorzichtig naar toe gewerkt, om samen met de hond te kunnen gaan werken, op een manier waarbij het kind zich op zijn/ haar gemak zal voelen.

 

Kindercoaching is zeer laagdrempelig en men kan zelf deze vorm van hulpverlening inschakelen, zonder enige doorverwijzing.

De bedoeling van de kindercoaching is dat het geen langdurig traject zal zijn en het kind leert in een relatief kort tijdsbestek hoe het kan omgaan met voor hem/ haar moeilijke situaties. 

 

Welke techniek wordt toegepast hangt uiteraard af van het kind en het probleem waarmee het kind te maken heeft.

Dit zal samen met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind besproken worden tijdens het eerste intakegesprek.