Sixt Sense Methode

In onze huidige maatschappij zijn wij allemaal gehaast. Alles moet gebeuren en het liefst nog nu.

Waar we ons vaak niet bewust van zijn, is dat dit zeker ook zijn impact heeft op onze trouwe viervoeters.

Zij voelen deze haast en soms nemen ze dat zelfs ook over van ons.

Het is dan moeilijk om rust te kunnen vinden. Zowel voor baas als voor de hond.

 

Deze methode leert ons weer terug te komen bij onszelf en bewust te worden van het hier en nu, dit moment waar we nu zijn.

Dat geldt ook voor de honden. 

Samen met je hond leer je te ontspannen en even alles los te laten.

Niets moet meer, alles mag...Ervaar het moment en neem waar.

 

Men leert zich bewust te worden van het eigen gevoel, de eigen gedachten en de invullingen die men vaak wil geven aan bepaalde zaken. Zoals bij gedragingen van onze honden.

Men gaat leren om de eigen gedachten en invullingen uit te schakelen en helemaal terug te gaan naar de basis, het niet denken maar waarnemen, voelen en beleven. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aanleren van de intuïtieve communicatie met dieren, gecombineerd met ontspanningsmethoden en Mindfulness. Dit alles samen met de hond.

  

Door intuïtief te gaan luisteren naar de hond, zal men zich bewuster kunnen worden van de blokkades die er mogelijk kunnen zijn in de onderlinge relatie tussen baas en hond.

Men leert wat men kan veranderen om het gedrag van de hond om te kunnen gaan buigen, indien dat nodig is.

 

Het is een andere manier van les geven.

Het werkt vanuit het doorgeven van gedachten en gevoelens naar elkaar toe.

Maar ook van het jezelf bewust worden van de eigen hond en het bewust worden van je eigen lichaamstaal.

Rust en harmonie zijn de woorden die bij deze manier van trainen centraal zullen staan.

Men dient respect te hebben voor het wezen hond.

Door wederzijds respect en vertrouwen en het luisteren naar het dier, ontstaat er een diepere band.

 

Uit deze methode kan de eigenaar ook profijt halen, om dit toe te passen in het dagelijks leven.

Men zal zien dat men zich anders zal gaan opstellen en anders leert denken, zodat het leven ook een stuk gemakkelijker kan worden.

Men wordt zich meer bewust van het leven in het nu, en men leert om niet al te veel zorgen meer te maken over wat was of wat gaat komen.

  

Het is dus niet alleen een methode om de hond beter te leren begrijpen, een betere band te creëren en om de hond beter te laten gehoorzamen.

Het is ook een methode om mensen meer bewust te laten worden van zichzelf en de mogelijkheden van hun intuïtieve communicatie met hun dier.

 

Als men vastloopt in de relatie met de eigen hond, of de hond presteert niet zoals men zou willen, dan is dit een goede methode om bewust te worden van de mogelijke blokkade(s) die daarbij een rol kan of kunnen spelen.

 

Door het aanleren van deze methode kan men dingen anders gaan bekijken in positieve zin.

Wellicht dat men dan ook oplossingen ziet betreffende blokkades waar men tegen aan kan lopen in het dagelijks leven.

Het is dus eigenlijk een win-win methode, waarbij zowel de eigenaar als de hond profijt van zullen hebben.

 

Deze Sixt Sense Methode is bedacht en ontwikkeld door Isabella van de Sanden-Robbeson, eigenaresse van Dog & Human Support. Zij is op dit moment de enige die deze methode mag uitvoeren en overbrengen naar anderen, vanwege het patent wat hierop berust.